Ö-Skog

Ö-Skog är ett företag som är verksamt inom sjöfarten och skogsbranschen. Företaget köper skog på rot och leverans och har som huvudsakliga verksamhetsområde den Åboländska skärgården.
Den årliga avverkningsmängden rör sig kring ca. 20 000 m³ per år av vilket till största delen sker på holmar utan fast vägförbindelse. Avverkningen sker huvudsakligen maskinellt.

Transporten sker med medelstora skogsmaskiner från skogen ut på pråmar vilka fraktar virket vidare fram till närmaste industrier för ifrågavarande virkessortiment. Virket går även på export.
Inom sjöfarten transporterar vi sommarstugor, maskiner, styckegods mm.

Företagets verksamhet är säsongsbetonad och sysselsätter under högsäsong ca. 10 personer av vilka de flesta är privata entreprenörer.

Skogstjänster

Vilket framgår av bildmaterialet har vi specialiserat oss på skärgårdsavverkning.
Eftersom vintrarna i våra trakter är för varma sköts avverkningen och transporterna under sommaren.

Vi använder i huvudsak små och medelstora skogsmaskiner för virkeshanteringen i skogen och egna pontoner för lastning. Transporten till sågarna och massafabrikerna sker med pråmar.

Inom avverkningen följer vi skogscentralernas och skogsvårdsföreningarnas rekommendationer med särskid betoning på skärgården.Vi är även certifierade inom PEFC (Pan European Forest Certification)

Sjöfart

Ö-SKOG förfogar över en bogser och tre pråmar samt en arbetsbåt.
Vi transporterar allt från styckegods till rundvirke.

Pråmarna Nippula 1 och 2 lastar ca 100 ton och fungerar för det mesta som "bryggor" vid lastning av virke och transport av maskiner och utrustning. Kari lastar ca. 50 ton och fungerar som servicepråm.
Kari lämpar sig även utmärkt för transport av stugor och dylikt.

Kontaktuppgifter

Ö-Skog Ab Oy

Adress:
VÅNO DALVÄG 222 21600 PARGAS

GSM:
0400 523738

E-post:
hans.ohman [at] o-skog.fi

© 2015 Ö-Skog Ab Oy